Keramika

Išlikimo mašinos mašinoje, skirtoje gyventi

Kur Richard Dawkins susitinka su Le Corbusier.

Molis, engobai, glazūra

H – 52 cm

2022

750€